Belka
Poniedziałek, 10 Grudnia 2018   imieniny: Julia, Judyta, Daniel
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

PRZETARGI

Data publikacji: 2018-08-02, Data modyfikacji: 2018-08-03
A A AWydrukDrukuj  
 
  PRZETARGI 2018 Data zamieszczenia: 02.08.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 02.08.2018 2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 02.08.2018 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 02.08.2018 Data zamieszczenia: 14.06.2018 Dostawa  sprzętu TIK dla Gminy Solina  w ramach projektu pn. „OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły” Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 14.06.2018 2. SIWZ do pobrania 14.06.2018 3. Zapytania wraz z odpowiedziami 19.06.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 25.06.2018 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.06.2018 Data zamieszczenia: 30.05.2018 Budowa z przebudową drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowości Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 30.05.2018 2. SIWZ do pobrania 30.05.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 14.06.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.06.2018 Data zamieszczenia: 25.05.2018 Remont dróg gminnych na terenie gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 25.05.2018 2. SIWZ do pobrania 25.05.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.06.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.06.2018 Data zamieszczenia: 24.05.2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 24.05.2018 2. SIWZ do pobrania 24.05.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 01.06.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2018 Data zamieszczenia: 24.04.2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 24.04.2018 2. SIWZ do pobrania 24.04.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.05.2018 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 23.05.2018 Data zamieszczenia: 24.04.2018 Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz organizacja czterech kąpielisk i zapewnienie bezpieczeństwa w kąpieliskach na wodach Jeziora Solińskiego w granicach administracyjnych Gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 24.04.2018 2. SIWZ do pobrania 24.04.2018 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2018 4. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 11 maja 2018 r. do godz. 10:00 07.05.2018 5. Zapytania wraz z odpowiedziami 08.05.2018 6. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 11.05.2018 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2018 Data zamieszczenia: 06.04.2018 Dostawa  sprzętu TIK dla Gminy Solina  w ramach projektu pn. „OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły’’ Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 06.04.2018 2. SIWZ do pobrania 06.04.2018 3. Zapytania wraz z odpowiedziami 12.04.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 16.04.2018 5. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 09.05.2018 6. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) 09.05.2018 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2018 8. Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 28.05.2018 9. Informacja o unieważnieniu postępowania 07.06.2018 Data zamieszczenia: 04.04.2018 Budowa oświetleń na terenie Gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 04.04.2018 2. SIWZ do pobrania 04.04.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 19.04.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1,2 i 4 27.04.2018 5. Informacja o unieważnieniu postępowania cześć 3 27.04.2018   Data zamieszczenia: 09.03.2018 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 09.03.2018 2. SIWZ do pobrania 09.03.2018 3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 19.03.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 27.03.2018 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2018 Data zamieszczenia: 01.03.2018 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 01.03.2018 2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 01.03.2018 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 01.03.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 16.03.2018 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.03.2018 Data zamieszczenia: 22.02.2018 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajskie Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 22.02.2018 2. SIWZ do pobrania 22.02.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 09.03.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2018 Data zamieszczenia: 12.02.2018 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 12.02.2018 2. SIWZ do pobrania 12.02.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 01-03-2018 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 08-03-2018 Data zamieszczenia: 06.02.2018 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 06.02.2018 2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 06.02.2018 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 06.02.2018 4. Odpowiedzi na zapytanie 13-02-2018 5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 21-02-2018 6. Informacja o unieważnieniu postępowania 27-02-2018 Data zamieszczenia: 25.01.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 25.01.2018 2. SIWZ do pobrania 25.01.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 02.02.2018 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.02.2018 Data zamieszczenia: 19.01.2018 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 19.01.2018 2. SIWZ do pobrania 19.01.2018 3. Odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ 01.02.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 06.02.2018 5. Informacja o unieważnieniu postępowania 07.02.2018 Data zamieszczenia: 16.01.2018 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 16.01.2018 2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 16.01.2018 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 16.01.2018 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 31.01.2018 5. Informacja o unieważnieniu postępowania 02.02.2018 Data zamieszczenia: 12.01.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 12.01.2018 2. SIWZ do pobrania 12.01.2018 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.01.2018 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 24.01.2018 PRZETARGI 2017 Data zamieszczenia: 28.12.2017 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 28.12.2017 2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 28.12.2017 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 28.12.2017 4. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 09.01.2017 5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.01.2017 6. Informacja o unieważnieniu postępowania 15.01.2017 Data zamieszczenia: 28.11.2017 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 28.11.2017 2. SIWZ do pobrania 28.11.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 08.12.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.12.2017 Data zamieszczenia: 14.11.2017 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina w roku 2018 Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 14.11.2017 2. SIWZ do pobrania 14.11.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.11.2017 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 27.11.2017 Data zamieszczenia: 18.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017 – 2018 Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 18.10.2017 2. SIWZ do pobrania 18.10.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 26.10.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.10.2017    Data zamieszczenia: 13.10.2017 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 13.10.2017 2. SIWZ do pobrania 13.10.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 30.10.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2017    Data zamieszczenia: 26.09.2017 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 26.09.2017 2. SIWZ do pobrania 26.09.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 11.10.2017 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 12.10.2017    Data zamieszczenia: 21.08.2017 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzance Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 21.08.2017 2. SIWZ do pobrania 21.08.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 30.08.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.09.2017    Data zamieszczenia: 20.07.2017   Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 20.07.2017 2. SIWZ do pobrania 20.07.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.08.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2017    Data zamieszczenia: 14.07.2017   Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 14.07.2017 2. SIWZ do pobrania 14.07.2017 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaUwaga zmiana terminu składania ofert na dzień: 8 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 25.07.2017 4. Zmiana treści SIWZ 25.07.2017 zał. Nr 1 do SIWZ: zaktualizowany formularz oferty przetargowej 5. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 01.08.2017 6. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 08.08.2017 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  22.08.2017    Data zamieszczenia: 08.06.2017   Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 08.06.2017 2. SIWZ do pobrania 08.06.2017 3. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami 19.06.2017 4. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami 19.06.2017 5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 26.06.2017 6. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 14.07.2017 7. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) 14.07.2017 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.08.2017    Data zamieszczenia: 02.06.2017   Budowa  kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 02.06.2017 2. SIWZ do pobrania 02.06.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 20.06.2017 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 30.06.2017    Data zamieszczenia: 23.05.2017   Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi dla Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” w Polańczyku Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 23.05.2017 2. SIWZ do pobrania 23.05.2017 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp  08.06.2017 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.06.2017    Data zamieszczenia: 28.03.2017    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polańczyk na działkach nr ewid. 138/2, 184, 148, 151/8, 151/7, 151/5, 151/6, 800/1, 800/2, 216, 229/2, 229/1, 230, 231, 232/1, 232/2, 630/3, 633, 634/2, 234 Lp. Nazwa dokumentu Data zamieszczenia Plik do pobrania 1. Ogłoszenie o przetargu 28.03.2017 2. SIWZ do pobrania 28.03.2017 3. Zapytanie wraz z wyjaśnieniami 07.04.2017 4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 12-04-2017 r. 12.04.2017 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.04.2017 ​      Data zamieszczenia: 25.01.2017    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina 1. Ogłoszenie o przetargu 2. SIWZ do pobrania 3. Zał. Nr 1 – formularz oferty przetargowej 4. Zał. Nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 5. Zał. Nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 6. Zał. Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 7. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 1 8. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 2 9. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 3 10. Zał. Nr 6 – wzór umowy 11. Zał. Nr 7 – wykaz robót budowlanych 12. Zał. Nr 8 – wykaz osób 13. Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 03-02-2017 r. 14. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r. 15. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r. 16. Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r. 17. Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r. 18. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 10-02-2017 r. 19. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą data zamieszczenia 03-03-2017 r. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) data zamieszczenia 03-03-2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 1 i 2 data zamieszczenia 20-03-2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 3 data zamieszczenia 04-04-2017 r.   PRZETARGI 2016   Data zamieszczenia: 27.12.2016 Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Solina w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko Sprostowanie do informacji z art.86 ust. 5 Pzp z dnia 05-01-2017  data zamieszczenia 06-02-2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 25-01-2017 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 05-01-2017 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania     Data zamieszczenia: 05.12.2016 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-12-2016 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 14-12-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 21.11.2016 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 02-12-2016 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 30-11-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 17.11.2016 Budowa budynku Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-03-2017 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 02-12-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 31.10.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 10-03-2017 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 09-12-2016 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2016 r.   Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 09 grudnia 2016 r. do godz. 10:00  Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 30-11-2016 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2016 r.  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert data zamieszczenia 22.11.2016 Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 05 grudnia 2016 r. do godz. 10:00  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2016 r. Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2016 r. do godz. 10:00  Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 12 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 11 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 10 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 9 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 07-11-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 27.09.2016 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 12-10-2016 r. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 06-10-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 27.07.2016 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku – Zacisze Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 27.07.2016 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m3/d Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 13.10.2016 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2016 r. Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 23 września 2016 r. do godz. 10:00 Zmiana treści SIWZ z dnia 12-09-2016 r. Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami z dnia 12-09-2016 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.08.2016 r. Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 14 września 2016 r. do godz. 10:00 Zmiana treści SIWZ z dnia 22-08-2016 r. Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami z dnia 22-08-2016 r.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2016 r. Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00 Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 07.07.2016 Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.08.2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Data zamieszczenia: 15.04.2016 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Solina Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2016 r. Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania     Data zamieszczenia: 22.03.2016 Remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.05.2016 r.     Data zamieszczenia: 24.02.2016 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2016 r.     Data zamieszczenia: 28.01.2016 Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania Zapytanie wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 04-02-2016 r. Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 04-02-2016 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.02.2016 r.     Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja Ogłoszenie o przetargu SIWZ do pobrania   Zawiadomienie z dnia 28-01-2016 o unieważnieniu postępowania     ARCHIWUM Przetargi organizowane w 2015 roku  

Pełna treść wiadomości na: esolina.pl/?p=231
esolina.pl, Źródło artykułu: esolina.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  herb leski

  Powiat leski – powiat położony nad rzeką San w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. W jego skład wchodzą gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina i miasto Lesko – siedziba powiatu. Powiat leży w obszarze górskim Bieszczadów i Gór Sanocko- Turczańskich. Od wschodu graniczy z powiatem bieszczadzkim, od zachodu i północy z powiatem sanockim, a od południa ze Słowacją.

  Atrakcją turystyczną są m.in. liczne parki krajobrazowe. Gospodarczo powiat jest ukierunkowany na rolnictwo i przetwórstwo drzewne. Na jego terenie znajdują się trzy parki krajobrazowe: Ciśniańsko – Wetliński, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Na terenie gminy Cisna znajduje się piesze przejście graniczne na Słowację.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola